pakobler

Livsgnistrer Tom Åge Myhren

Foredrag Alle foredragene mine er tilpasset oppdraget.  Det betyr at jeg gjerne tar en prat i forkant av leveransen. ”Med Begeistring som KraftKilde”  – Om Miljøfaktorer, Boltreplass og Menneskelig Virkningsgrad. “Organisasjonskultur og LivsGnistring”  -Tanker og erfaringer om hvilke drivkrefter og faktorer som gjør at en organisasjon forvalter  individet og det kollektive optimalt “Lederskap i forventningsjungelen”  – […]

Skole med fokus på Raushet

Elevråd forsket på raushet! Konklusjon; felles forståelse for hva raushet er bidrar til et bedre miljø på skolen, og man blir mer raus av å snakke om raushet 😁 http://iiso.no/arkiv/439   Storhamar skole har det siste året jobbet aktivt og tett med IISO rundt tema «Raushet». I den forbindelse kunne vi i IISO stolt meddele […]

Nivå 4 innen rekkevidde

I starten av September  var Oppmuntringsinsinstituttet på Storhamar skole og møtt alle klassekontaktene! Vi har informert om at skolen er i ferd med å bli Oppmuntringssertifisert på nivå 4,(av 7). Dette gjør dem til den skolen i verden med høyest sertifiseringsnivå. Kanskje ligger vi nå an til å starte sertifisering med foreldregruppa! Mer om Oppmuntringssertifisering 

Storhamar Skole Nivå 2

I dag er det en stor glede å på vegne av Internasjonalt Institutt for Seriøs Oppmuntring å kunne overlevere symbolet på at Storhamar skole er sertifisert på nivå 2 av ! Vi gleder oss til videre utvikling med dem!

Lederskap i forventningsjungelen

,,Lederskap i forventningsjungelen’’  er tittelen på et foredrag jeg holdt på en HR-Norge konferanse i desember i 2012,. Foredragstittelen ble for øvrig tittelen på hele konferansen, og berørte enkelte så pass at jeg har fått lov å gjenta det noen ganger.

%d bloggere liker dette: