Livsgnistreren

Tom Åge Myhren er en profesjonell Livsgnistrer. Hans foredrag motiverer til å skape nye retninger i utvikling. Inspirerer og gnistrer nytt liv i forsamlinger, store som små, Budskap tilpasset publikumfor å sikre maksimalt utbytte. Foredragene til Tom er kjent for å skape et godt klima, se vesentligheter og gi dem nye retninger.

Tom høster også mye ros for sin måte å møte mennesker på, og for sin litt uvanlige måte å formidle humor og alvor på.

Tankevekkende foredrag

Tom har levd et liv i skjæringspunktet mellom praktisk håndtverk, lydteknikk, kulturarbeid – og arbeid med og for mennesker. og har vokst opp langs Præstvægen i Ringsaker. Tom har levert foredrag, prosessledelse, idè og konseptutvikling fra 1999.

Tom tror at den enkeltes drivkraft er bygd på livs- og arbeidsglede., og at en har sosiale og kommunikative evner til å inngå i kollektive sammenhenger der en jobber samtidig, sammen og i samme retning»

%d bloggere liker dette: