Bildeviser

Jeg tror feks at “den enkeltes DrivKraft er bygget på Livs- og Arbeidsglede, – og at de sosiale og kommunikative evner til å inngå i kollektive sammenhenger der en jobber sammen, samtidig, og i samme retning –  er noe av det viktigste jeg kan jobbe med framover.

 


 

Je vart fødd i 1965 og æ oppvøksin langs Præstvægen i Ringsaker. Levd liv i skjæringspunktet mellom praktisk håndverk, lydteknikk, kulturarbeid – og arbeid med og for mennesker. På pussig vis så kjæmm det vældi lætt idèer tell huggu mitt.  Detti ha je vørti så hældig at ha ført mei dithen at arbe mitt ha vørti en livsstil, eller om dæ æ motsatt veit je itte.  Dæ æ fantastisk å arbe i hopes om dæ som betyr noe, som skape mening, rætning-  og som attpåtell løse ut Skapende Kraft.
– Det være sei Fristaten Lucky Næroset (1999-2010) hvor je var Assisterende Fantasiminister og Oppmuntringsminister
– I 1997 etablerte vi en bevægelse LivsVerkene kor vi bla innførte  OppmuntringsTilsyn (1997)
– Sia den gong har je jobba med Oppmuntring og detti æ nå tatt over i mer seriøse former. I 2014 bestæmte vi øss førr å starte et Internationalt Institutt for Seriøs Oppmuntring (IISO)  både i Norge og Nederland.
Når en skar jobbe fram nye tanker og mål så æ en hellt avhengig ta å ha mæ seg goe folk, å dæ ha je hatt hele veien.

Sagt etter foredrag 

%d bloggers like this: