October 1, 2015

FOREDRAG

Alle foredragene mine er tilpasset oppdraget.  Det betyr at jeg gjerne tar en prat i forkant av leveransen.

Her er noen eksempler på foredrag.

Med Begeistring som KraftKilde”
 – Om Miljøfaktorer, Boltreplass og Menneskelig Virkningsgrad.

“Organisasjonskultur og LivsGnistring” 
-Tanker og erfaringer om hvilke drivkrefter og faktorer som gjør at en organisasjon forvalter  individet og det kollektive optimalt

“Lederskap i forventningsjungelen” 
– Kunsten å få folk til å jobbe sammen, samtidig og i samme retning

“Når organisasjoner bygger kultur basert på Oppmuntring og Kreativitet”
 -Tuftet på tydelige verdier, kreativitet og oppmuntring

Flere finnes her

%d bloggers like this: