Livsgnistrer Tom Åge Myhren

Foredrag

Alle foredragene mine er tilpasset oppdraget.  Det betyr at jeg gjerne tar en prat i forkant av leveransen.

”Med Begeistring som KraftKilde”
 – Om Miljøfaktorer, Boltreplass og Menneskelig Virkningsgrad.

“Organisasjonskultur og LivsGnistring” 
-Tanker og erfaringer om hvilke drivkrefter og faktorer som gjør at en organisasjon forvalter  individet og det kollektive optimalt

“Lederskap i forventningsjungelen” 
– Kunsten å få folk til å jobbe sammen, samtidig og i samme retning

“Når organisasjoner bygger kultur basert på Oppmuntring og Kreativitet”
 
-Tuftet på tydelige verdier, kreativitet og oppmuntring

For frivilligheten

“LivsGnistring og Ildsjelpyromani”
– Om Glede, Glød og Begeistring som fornybar og nødvendig energikilde

“Identitet og Nyskaping”
– Hvem er vi ?- Hva er vi?- og aktivering av ressursene.

“Når organisasjoner bygger kultur basert på Oppmuntring og Kreativitet”
 
-Tuftet på tydelige verdier, kreativitet og oppmuntring

Lokalsamfunnsutvikling

“LivsKraftige Lokalsamfunn”
 – Om LæringsLiv, NæringsLiv, FrivilligLiv og KulturLiv

“Identitet og Nyskaping”
– Hvem er vi ?- Hva er vi?- og aktivering av ressursene.

“LivsGnistring og Ildsjelpyromani”
– Om Glede, Glød og Begeistring som fornybar og nødvendig energikilde

“Lokale LivsBetingelser” (BygdelivsVerkstedsforedrag)
– Om å skape et klima og miljø som får mennesker til å virke bedre  hver for seg, sammen,    samtidig og i samme retning.

“Kunsten å være noe for seg selv, og noe for andre”
– Om identitet, profil og omdømme

“Omdømmebygging i Stedsutvikling”
– Om stedet vi bor på. – Hvor er vi om 5 år?