Lucky Næroset

Lucky Nærosets DA-historie strekker seg fra 1999 og fram til i 2008.
Lucky Næroset

Lucky Næroset er på en måte et bygdeutvalg, men organisert og drevet på en helt annen måte. LN driftes av egen regjering, velges på det årlige NærosetTinget (28. november).

Følgende departement/ministerposter på dette tidspunkt:
Statsminister, helseminister (ska helse på nye innbyggere), tomtegubbe/utvklingsminister, oppvekstminister, utenriksminister, finansminister, naturminister, kan-kan minister (finne ut av hva folk kan), innviklingsminister, fantasiminister, ITTE-minister (IT/web), ungdomsminister og verdensminister. Hver av departementene har egne statsråder. Tilsammen er vi ca. 25 aktive i indre LN-kjerne.

I.l.a. et år engasjeres en mengde andre i ulike prosjekter og tiltak. Skolen er sentral i mye.
Av spesielle engasjement forøvrig kan nevnes: Plassjef Olsens Plass, flyplassdirektør, direktør Norsk Juletremuseum), kontorfullmektig, Den jordiske Freds Plass.

MISJON
LN er etablert og holdes i live med ett overordnet formål: å jobbe for å beholde Fagernes skole. (- har i flere år vært nedleggingstruet av kommunen).

VISJON 1234 lys 2005
Innen 2005 er omme skal vi ha ettusentohundreogtrettifire stolte (lysende) innbyggere i LN. 1234 er et positivt stigende tall, markerer en begynnelse (ikke en slutt) og indikerer en økning fra dagens ca. 1170 som vil kunne gi oss ytterligere 15-20 skoleelever (mål: 100 elever).

FORMÅL
Et bedre og rikere liv for oss som bor i Fagernes skolekrets. LN skal først og fremst stimulere oss som bor her, som besøker oss og vil bosette seg her.  Men vi skal ikke bli oss selv nok, men koble oss til verden omkring og invitere naboer i fjern og nær  til opplevelser sammen med oss.

Våre verdier: Humor, Galskap, Mot og Fantasi

VERDIER
LN samles om de fire verdiene Humor, Fantasi, Galskap og Mot. Ett eller flere av disse skal alltid prege det vi gjør. De skal kjennetegne LN og det skal føre til annerledeshet. I neste omgang gir det oppmerksomhet og stolthet. Og resultater – tror vi.

Her kan du lese en oppsummering av den perioden vi hadde regjering i Lucky Næroset.

 

%d bloggere liker dette: