June 2, 2015

Frivillighet


“Kunsten å lede Frivillige”
– om viktige egenskaper , dynamikk og kraft

Kurs
Leveres også som kurs, hel eller halv dagsøkt på kveld eller helg.
Denne versjonen er en miks av foredrag/forelesning og praktisk orienterte arbeidsoppgaver.
Kurset kan også leveres i mindre bolker over en lengre periode. Kurset tilpasses de ulike temaer/tilnærminger organisasjonen ønsker å fokusere på.

Vanlige temaer: Rekruttering, ildsjeloppdrett og lading, forvetningskalibrering, driftsmodell, humor som virkemiddel, trivsel/innovasjon, oppmuntringsstrategier, rolle og rolleforståelse, identitet, lojalitet, stolthet og pliktfølelse, delingskultur.

Kurset er levert til en rekke Røde Kors foreninger og idrettsorganisasjoner. Leveres også til revyorganisasjoner.


Flere foredrag som passer til frivillighet

“LivsGnistring og Ildsjelpyromani”
– Om Glede, Glød og Begeistring som fornybar og nødvendig energikilde

“Identitet og Nyskaping”
– Hvem er vi ?- Hva er vi?- og aktivering av ressursene.

“Når organisasjoner bygger kultur basert på Oppmuntring og Kreativitet”
 -Tuftet på tydelige verdier, kreativitet og oppmuntring

%d bloggers like this: