August 30, 2013

Inspirasjon og Motivasjon

Foredrag

“Med Begeistring som KraftKilde”
 – Om Miljøfaktorer, Boltreplass og Menneskelig Virkingsgrad.

“Organisasjonskultur og LivsGnistring”
-Tanker og erfaringer om hvilke drivkrefter og faktorer som gjør at en organisasjon forvalter individet og det kollektive optimalt

“LivsGnistring og Ildsjelpyromani”
– Om Glede, Glød og Begeistring som fornybar og nødvendig energikilde

%d bloggers like this: