Ildsjeler i bedrifter – en nødvendighet?

Noe av det aller fineste i jobben som LivsGnistrer er møtene med alle Ildsjelene i bedrifter, organisasjoner og frivilligheten. Du har sikkert en slik i din nære -disse som gløder litt ekstra, og skaper en lun atmosfære av skaperglede rundt seg?  Disse som vi er ganske avhengige av for å generere framdrift og utvikling, og som vi på mange områder ønsker oss flere av!

Hyst

Jeg har ei stund kræsj-testet ideen om etablering av oppdrettsanlegg for Ildsjeler der vi mater inn store mengder unger(yngel), og eksponerer dem for betydelige doser av de ypperste ildsjelene vi har i samfunnet (og de finns overalt), samt alle andre ildsjelstimulerende faktorer vi vet om. Resultatet av kræsj-testingen har så langt frembrakt lett undrende nikking og den hylende oppmuntrende kommentaren; ,,artig ide Tom’’

Nokså lenge har jeg altså undret meg over hva som representerer drivstoffet for disse ekstraordinære folkene, og i hvilken grad de er sjølforsynt med drivstoff, og på hvilke måte omgivelsene tilfører disse fuel.

Hvis en legger til grunn en parallell til prinsippene i forbrenningsmotoren, så er det den riktige blandingen av drivstoff og luft viktig.

Hva representerer i tilfellet drivstoffet og luften i denne sammenhengen.

Er drivstoffet basert på indre motivasjon og skapertrang? Og er luften det miljøet og klimaet i samfunnet og omgivelsene disse står i.?

I tilfellet er det kanskje lettest å bidra til utvikling av det siste. I den sammenheng stiller jeg alltid  følgende spørsmål i mine foredrag: ,,Hvilke forhold og faktorer har dere som skaper et bærekraftig og utviklende forhold for ildsjeler i din organisasjon, og hva skulle du ønske dere mer av?

Noen av ildsjelene jeg møter er i tillegg åpenbart turbo-ladet, og da lurer jeg på om det er mulig å ettermontere turbo i flere? Innimellom skulle jeg ønske meg en slik mulighet sjøl, og er heller ikke fremmed for tanken på å prøve kompressormating, intercooler og sogar lystgass! Gjør for orden skyld oppmerksom på at det ikke er snakk om sentralstimulerende kjemikalier, eller prestasjonsfremmende medikamenter jeg snakker om.

Heller en form for chip-tuning som åpner for nye kreative tankeretninger, høyere humor tilførsel og sterkere signaler fra mine sosiale antenner.

I mitt bilde har svært mange organisasjoner de komponentene som skal til for å drive fram gamle og nye ildsjeler. Noen trenger å skifte noen slitedeler, andre må skifte luftfilter, olje og eller kjølevann. Noen bør oppgradere avgassystemet og katalysatorene, noen få bør skifte operativsystem, og installere nye drivere, mens de langt fleste kun trenger å tune/kalibrere styringssystemet.

Ildsjeloppmuntring vil være noe av den drivstoffutviklingen Institutt for Oppmuntring vil jobbe mye med framover.

Hva skal til for å oppmuntre/etterfylle Ildsjelen i deg? Og tror du det er viktig med slike ildsjeler i din organisasjon? 

Leave a Reply