Har du tenkt på rommet?

Kanskje har du tenkt på hva som er et godt rom å virke i?

Vi er visst de i verden som bruker mest penger på oppgradering av hjemme-sfæren! Hvorfor må da arbeidsstedet med sine mer og mindre hårete visjoner, fortsatt se litt ut som østeuropeiske industrielt riggede produksjonsanlegg!

Romforskning og rommenes påvirkning på formidling, kreativet og annen adferd.

Kanskje helt siden jeg første gang leste om Helmholts-resonatoren i den livsfasen der lydteknikk og akustikk lå langt framme i interesse-sfæren, har jeg vært fascinert av de mange tilnærmingene vi har hatt og har til det og tilrettelegge rommene vi er i, for å forsterke opplevelser, sanseinntrykk og skapende kraft. Helmholtsresonatoren er navnet på et hulrom som absorberer lyd ved spesiell frekvens, avhengig av konstruksjonen, og er kjent som akustisk regulering i eldgamle katedraler for å ,,sile ut’’ frekvenser i rommet som virker forstyrrende på budskaps-formidlingen/prekenen. Dette er teknologi som de for hundrevis av år siden behersket, og som det kan se ut til å være glemt i mange av de byggene vi i dag benytter til formidling på ulikt vis. Ref. hotellers konferanse-rom og saler og hangarlignende haller brukt til bla.a musikkformidling.

Berøringspunkter;
Det er for øvrig mange elementer i fordums katedralbygg som berører og stimulerer noe i en helt uavhengig av hvor gudistisk disponert en er. Håndverkern i meg får himmelske utslag  både på tre og stein håndverk parameterne i disse rommene.F.eks Grundvik kirken i Kjøbenhavns utsøkte teglarbeid, oh du hellige mørtel!

Bruken av lysinnfall via glassvinduer er også et sterkt virkemiddel som fortsatt evner å imponere, tross tilgangen på høyteknologisk laserlys! I tillegg kommer innredning og utsmykning som forbløffer oss gjennom design, formgivning, uttrykk og håndverkskvalitet.

Liv og Ildgivende faktorer

Mange benytter levende lys for å skape stemning, både i mer sakrale og rituelle sammenhenger, og i hjemmets lune sfære! Sjøl har jeg sett og erfart den forbløffende effekten av å bruke den oppskalerte versjonen, kalt bålet eller ildstedet.

Jeg ble preget for livet under en samling på Gunde Svan sitt konferansesenter i Vansbro. I den ombygde gamle lokomotivstallen er det plassert et digert Ildsted midt i det store åpne rommet, hvor det konstant brenner grov bjørkeved.(selvsagt selvhogd av hr.tømmerhugger Svan)!

En ting er min mitt i følge mange litt ,,snodige’’ interesse før grov stein og hangen til å flytte på/reinstallere disse, men her fikk jeg rik anledning til å studere den effekten ilden og ildstedet hadde på folk som aldri hadde møttes. Gjennom den fysisk samlende dimensjonen, der en tidlig ,,rubbing sholders’’ adferd oppsto og forsterket samvær og arrangementet, via lyseffekten det store bålet gav, følelesen av varme i rommet, samt at maten ble holdt varm lenge på de store steinflatene rundt bålet. For andre med sterke ildsteds dragninger og annen lidenskap for rommets effekt på folk, er stedet anbefalt, og åpningen herved skapt for å gå dypere i refleksjon rundt verdien av åpen ild(sjel) tenkning! Jeg bygger så ofte jeg kan, ildsted/bålplass og fyrer hardt ditt jeg kommer!

Rommene rundtomkring
Min interesse for disse romløsningene som er skapt for å sette oss i spesielt modus eller stemning, mer mottagelig for budskap, sanse stimuli som skal føre oss nærmere noe i oss selv og fellesskapet og kanskje til og med åpne opp for nye tanker , ideer og perspektiver, utvides stadig.

Spesielt  for meg er arkitekten og kunstneren Friendensreich Hundertwassers  tanker om bygg og rom., og gjør at en må tilbake til Hundertasser house i Wien, og gjenta det voldsomt inspirerende oppholdet på levendegjøringen av Hundertwassers visjoner; Bad Blumau sør i Østerrike.

Jeg har i mange år fulgt med på Google sin måte å innrede lokalene sine på! Her er det lett adgang til deres løsninger for å stimulere folk arbeidshverdag gjennom alle bildene de legger ut på nettet! Hold sammen med deres forunderlige 200 års utviklingsperspektiv og deres organisasjonsfilosofi, som har uhyre sjeldne elementer, er det kanskje ikke å forundre seg over at de av Fortune er rangert som verdens nest sterkeste merkevare, og verdens mest attraktive arbeidsplass!

I romforskningens ånd har jeg hatt sterke omgivelses baserte opplevelser i forhold til kreativ og skapende samvær i kollega HC Medliens ,,De Utenkte Tanker Tårn, U8, her i Næroset, (reservasjonsløs anbefaling).

Jeg har besøkt Sig og Steins Idelaboraorium i Oslo, MIT Fab-lab i Lyngen, Otium sanserom i Trondheim, og en del andre omgivelser spesialtrimmet for energigivende prosesser. Alle har med sine løsninger understreket verdien av omgivelsene, for det en ønsker skal skje der!

Innendørs høydepunkt

Siste tilskudd innen inspirerende omgivelse, var på et besøk i ,,Dialoges house’’ i  Amsterdam i juni. Et spesialanlegg for dialog, med en mengde gamle og nye tilnærminger for å skape gode møter mellom folk. Med gode omgivelser skjer det noe i møte med gode folk. Vi var så heldige å få en lang god prat med  husets ,,far’’, Chief Dialogues Officer Paul Iske, som for øvrig er professor i innovasjon på universitetet i Maastricht, og mannen bak ,,The Instiute of Brilliant Failures’’. Vi møttes så kraftig i tankesett og tilnærming at det skal ikke forundre i hvert fall meg, om vi skal ha kollegialt fellesskap framover.

Vi fikk også innføring i husets funksjon, bruk og effekt i forhold til alle som har tatt det i bruk, og det var mange! Det var såpass bra, at jeg så det ikke nødvendig å nevne bålplass!

Forundrings punkt

Det som konstant forundrer meg, i møte med alle skoler på alle nivåer, alle bedrifter ,offentlig, og private jeg er innom gjennom året, alle reiselivsbedrifter, kulturinstitusjoner, helseinstitusjoner, og andre som i tekst og tale ønsker å frigjøre stimulere kreativitet, innovasjon, skaperglede, sterke utviklings team, nytenkende samhandlingsmønstre osv, Hvorfor er det nesten ingen som tar dette utover litt grønne planter,  litt fancy kaffemaskin, EN litt vilter sofa i resepsjonen, litt kostbart bilde på vegg, litt mystisk installasjon utenfor inngangspartiet, litt farge og formbruk i kantina og litt påkostet design på toppleders kontor?

Vi har tidenes økonomiske rammebetingelser!

Stein og Ild trikset

Jeg har brakt i erfaring at det nesten overalt i Norge er tilgang på stein i egnet, håndtransportabel, og tørrmur vennlig format, helt gratis.

Sank stein, gjerne kamuflert som fradragsberettiget team-buildings øvelse, bygg en ildstedlignende installasjon, på det lille grøntområdet /taket utenfor kantina. Spleis på en sekk med ved på Shell, ha en samling rundt varmen, en gang i måneden, knyttet opp mot lunsjavvikling eller andre kollektive og samlende øvelser som f.eks vinlotteriet, og SE HVA SOM SKJER!

Ved null effekt, minner vi om et gammelt driftsmodell triks i fra Lucky Næroset. ,, Start med ting som er billig og slutte med’’. Lodd ut bålinstallasjonen i organisasjonen, og vinneren vil garantert finne et sted der funksjonen kan videreføres.

Lettvint-løsningen er bålpanne, men det er litt juks!

Mennesker har til all tid hatt glede og nytte av å samles rundt bålet/ildstedet!

Oppmuntrende hilsen fra Tomrommet på  LivsVerkstedet Bakke i Næroset

Leave a Reply